Trenutno svira

Naziv

Izvođač


Pravila privatnosti


U JazzRadio.hr znamo koliko je privatnost važna našim korisnicima, zaposlenicima, poslovnim partnerima i svim drugim osobama s kojima ostvarujemo poslovnu suradnju. Zato smo predani poštivanju i zaštiti privatnosti svih pojedinaca s kojima smo u interakciji, u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima JazzRadio.hr, kao i zakonskim propisima, najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima. Kao dio ove obveze, nastojimo vam pružiti jasne informacije i kontrolu nad osobnim podacima koje prikupljamo, kao i drugim neosobnim podacima koje možemo prikupiti i koristiti kada posjetite ovu internetsku stranicu.

Ova pravila privatnosti definiraju svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima unutar tvrtke Bebop koja je vlasnik internetske radijske postaje JazzRadio.hr.

Bebop d.o.o. 

Vinogradi 68, 10 000 Zagreb

bebop.music01@gmail.com

 

Osobni podaci

Vaše osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo isključivo uz vašu suglasnost, temeljem vašeg upita, ugovornog odnosa i sukladno zakonskim propisima.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet korisnika. U to se, ubrajaju vaše ime i prezime, adresa, email adresa, broj telefona, OIB i slično.

Obrađujemo samo one osobne podatke koji su nužni za pružanje informacija o uslugama, ispunjavanje ugovorne obveze/naručene usluge, ostvarivanje radnog odnosa i/ili temeljem vaše suglasnosti.

 

Neosobni podaci

Možemo prikupljati neosobne podatke o korisnicima koji posjećuju našu internetsku stranicu.

Neosobnim podacima smatramo naziv pretraživača, model uređaja i tehničke informacije o načinu povezivanja korisnika s našom internetskom stranicom, primjerice operativni sustav i usluge Internet providera, te druge slične informacije.

 

Načini prikupljanja osobnih podataka

JazzRadio.hr osobne podatke može prikupljati u različitim situacijama, kao na primjer:

 • u sklopu naših poslovnih procesa te za vrijeme ispunjavanja naših zakonskih obveza ili obveza iz ugovora o prodaji naših usluga,
 • tijekom vaših aktivnosti na našoj internetskoj stranici, uključujući email komunikaciju,
 • u slučaju ispunjavanja formi na našoj internetskoj stranici.

 

U koje svrhe obrađujemo osobne podatke

JazzRadio.hr može obrađivati osobne podatke u svrhe:

 • usklađivanja sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan područja Republike Hrvatske,
 • ugovaranja i korištenja proizvoda i usluga koje pružamo,
 • ispunjenja svojih obveza iz ugovora o prodaji usluga i proizvoda,
 • ponuda usluga i proizvoda JazzRadio.hr-a na tržištu,
 • analiza i administriranja internetske stranice i nadzora upotrebe stranice,
 • unaprjeđenja usluga i proizvoda JazzRadio.hr-a te mjerenja vašeg zadovoljstva našim uslugama,
 • upravljanja odnosima s korisnicima internetske stranice i/ili usluga i drugim osobama u svrhu obavljanja svog poslovanja,
 • marketinških aktivnosti.

 

Korištenje osobnih podataka u marketinške svrhe

Vaše osobne podatke u marketinške svrhe koristimo isključivo uz vašu suglasnost/privolu te ih koristimo za:

 • personaliziranje korisničkog iskustva – prikupljene podatke možemo koristiti kako bismo bolje razumjeli kako naši korisnici kao skupina koriste usluge i resurse koji se nalaze na našoj internetskoj stranici,
 • unapređivanje naše internetske stranice – neprekidno radimo na poboljšanju ponude naše stranice temeljem prikupljenih podataka i povratnih informacija naših korisnika,
 • upravljanje promotivnim sadržajem, anketama ili drugima značajkama internetske stranice – na primjer slanje informacija o temama za koje korisnik pokaže interes i da svoj pristanak,
 • povremeno slanje email poruka – email adrese koristimo samo kako bi vam slali informacije i obavijesti prema vašem odabiru i/ili odgovorili na vaš upit.

 

Na temelju kojih osnova obrađujemo osobne podatke

JazzRadio.hr osobne podatke obrađuje na osnovu:

 • izvršavanja ugovora o prodaji proizvoda i usluga JazzRadio.hr-a ili drugog ugovora sklopljenog između ispitanika i JazzRadio.hr-a,
 • ​interesa za pružanje usluga internetske stranice i upravljanja istom, u statističke svrhe, radi utvrđivanja, rješavanja sporova i vođenja postupaka između ispitanika i JazzRadio.hr-a, radi dijeljenja osobnih podataka s trećim osobama u skladu s ovim Pravilima privatnosti,
 • ​izričite privole ispitanika za primanje marketinških poruka, newslettera, email obavijesti o uslugama ili anketa za mjerenje zadovoljstva uslugama, za obradu vaših upita,
 • ​ispunjavanja pravnih obveza JazzRadio.hr-a (računovodstveni i knjigovodstveni propisi).

 

Na što imate pravo kada su u pitanju vaši osobni podaci

Imate pravo na:

 • pristup informacijama o vašim osobnim podacima,
 • prigovor,
 • ograničenje obrade,
 • ispravak,
 • brisanje ili blokiranje podataka (ukoliko zakonom i/ili ugovornim odnosom nije drugačije predviđeno).

Smatrate li da je obrada osobnih podataka koju provodimo protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo vas da nas o tome obavijestite pisanim putem na adresu JazzRadio.hr-a: Šestinski vijenac 58, 10 000 Zagreb ili putem email adrese: jazzradio@gmail.com.

Prigovor možete uputiti i nacionalnom nadzornom tijelu – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14.

​Privolu koju ste dali za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku. U tom slučaju vaše osobne podatke prikupljene na temelju privole više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

Promjenu privole možete izvršiti slanjem emaila na adresu: jazzradio@gmail.com uz naznaku „Opoziv privole“.

Za pristup informacijama o vašim osobnim podacima molimo ispunite dokument ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA i pošaljite ga na email adresu: jazzradio@gmail.com.


Preuzmite: ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Zaštita i sigurnost podataka

S ciljem zaštite osobnih podataka koje prikuplja, JazzRadio.hr provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode ispitanika.

Ažuriramo i testiramo naše sigurnosne tehnologije na trajnoj osnovi i kontinuirano ih unaprjeđujemo. Štitimo podatke od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka.

Pristup podacima ograničen je samo na one podatke koji su potrebni za obavljanje pojedinih poslovnih zadataka i to isključivo ovlaštenim osobama koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge, u skladu s jasno definiranim ulogama i odgovornostima unutar grupe. Svi zaposlenici JazzRadio.hr-a obvezani su ugovorima o povjerljivosti podataka i angažiramo isključivo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

JazzRadio.hr ne može garantirati 100% sigurnost prijenosa podataka preko interneta, internetskih stranica, mobilnih aplikacija, računalnih sustava ili bilo koje druge javne mreže.

Korištenje kolačića

Kolačiće koristimo kako bismo unaprijedili ponudu i poboljšali korisničko iskustvo na našoj internetskoj stranici. Kolačići su male tekstualne datoteke, koje omogućuju prepoznavanje korisnika i analizu korištenja naše stranice.

Kolačići nam omogućuju da ponudu optimalno prilagodimo korisnicima te je učinimo efikasnijom i sigurnijom.

Instaliranje kolačića možete blokirati odgovarajućom postavkom u vašem pregledniku.

Napominjemo, u tom slučaju nećete moći koristiti sve funkcije internetske stranice u punom opsegu.

Više informacija pronađite na:

Za druge verzije preglednika više informacija potražite na linku:

https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/

Dodatne informacije potražite na:

Kolačići

Trajanje pohrane podataka

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je zakonski potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i davatelja usluge.

​Osobne podatke prikupljene u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih i regulatornih obveza pohranjujemo prema propisanim rokovima.

​Osobne podatke prikupljene u svrhu prodaje  proizvoda i usluga, pohranjujemo u trajanju ugovornog odnosa.

​Osobne podatke prikupljene u svrhu marketinških aktivnosti pohranjujemo dok ne povučete privolu, otkažete pretplatu ili ne zatražite brisanje pretplate ili pak nakon određenog razdoblja neaktivnosti.

​Osobni podaci brišu se po prestanku ugovornog ili radnog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju da je pokrenut sudski ili drugi sličan postupak koji zahtjeva čuvanje podataka.

Osobni podaci koji više nisu potrebni ili nakon isteka predviđenog roka čuvanja uništavaju se na siguran način.

Dijeljenje osobnih podataka

JazzRadio.hr može na temelju svog legitimnog interesa ili na temelju suglasnosti, dijeliti osobne podatke s trećim stranama, koje ih također mogu obrađivati radi ispunjavanja zakonskih obveza, sprječavanja zlouporaba, poboljšanja proizvoda i usluga.

JazzRadio.hr razmjenjuje osobne podatke samo ako postoji potreba temeljem zakonitih osnova.

JazzRadio.hr može dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama isključivo u slučajevima:

 • ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona,
 • ​ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo drugu osobu kao tzv. podizvođača, tj. izvršitelja obrade, koji djeluje isključivo po nalogu JazzRadio.hr-a pri čemu JazzRadio.hr osigurava sve mjere zaštite podataka kao da ove poslove obavlja sam,
 • ​ako je podatke potrebno proslijediti trećim osobama radi izvršenja ugovora s ispitanikom,
 • ​u slučaju promjene vlasničke strukture JazzRadio.hr-a u budućnosti, moguće je da JazzRadio.hr prenese osobne podatke novim povezanim društvima ili trećim osobama radi obavljanja poslovanja,
 • na temelju privole ispitanika.

​​​​Treće osobe uključuju:

 • zakonodavna, nadzorna i regulatorna tijela unutar i izvan područja Republike Hrvatske,
 • ​financijske institucije s kojima JazzRadio.hr surađuje,
 • ​revizore unutar i izvan JazzRadio.hr-a te ostalim tijelima koja su ovlašteni za reviziju,
 • ​dobavljače koje JazzRadio.hr angažira radi obavljanja usluga u ime i za račun JazzRadio.hr-a, za izvršenje obveza iz ugovora s ispitanicima,
 • ​ostale organizacije s kojima JazzRadio.hr ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji temeljem kojeg poslovni korisnici mogu ugovarati i koristiti proizvode i usluge koje JazzRadio pruža.

​​​Prilikom prijenosa podataka ispitanika JazzRadio.hr-a strogo se poštuje načelo ograničenja obrade uz prijenos minimalne količine podataka koja je potrebna kako bi se realizirala tražena usluga, te uz poštivanje svih ostalih relevantnih načela zaštite podataka.

Grupa sve odnose s partnerima ima regulirane ugovorima o izvršenju obrade podataka, pri čemu se od partnera zahtjeva minimalno jednaka razina zaštite osobnih podataka kao i unutar JazzRadio.hr-a.

Osobne podatke obrađujemo u Republici Hrvatskoj. Iznimno ih možemo obrađivati i u drugim državama (npr. kada se za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka angažira podizvođač iz druge države) i to u pravilu državama članicama Europske unije. Iznimno ih možemo obrađivati i u trećim zemljama, ali u takvim situacijama se uvijek primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka, minimalno na način kao da se osobni podaci obrađuju u Republici Hrvatskoj (npr. primjenom tzv. Standardnih ugovornih klauzula EU-a za obrađivače u trećim zemljama, drugim pravno obvezujućim i provedivim instrumentima, obvezujućim korporativnim pravilima, certificiranjem itd).

Promicanje svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka

JazzRadio.hr neprestano radi na edukaciji i podizanju svijesti u pogledu upravljanja osobnim podacima svojih zaposlenika, suradnika i korisnika.